Služby

  Analyzovat konkurenceschopnost produktu a navrhnout strategická doporučení​

  Uvést na trh novou značku nebo produkt, který/á uspěje

  Připravit efektivní strategii obchodního růstu​

  Získat stabilní postavení na trhu a zvýšit tržby

  Oslovit nové zákazníky a budovat loajalitu těch stávajících

  Zviditelnit značku/produkt a ukotvit je v podvědomí lidí

Strategický marketing

Branding & design

Reklama

Retail a Trade marketing

Tvorba webů a e-shopů

Správa sociálních sítí

Strategický marketing

Stavíte na datech, nebo dojmech?

Aby marketingové aktivity přinášely maximální efekt, je třeba důkladně poznat realitu a nestavět svá rozhodnutí pouze na dojmech. Je nutné vědět, kdo je vaším zákazníkem a jaký produkt si ho získá a vynikne nad konkurencí. Je potřeba stanovit plán, který pomůže naplnit požadované byznysové výsledky.

Strategický marketing

S čím vám pomůžeme

● Audit značky/produktu
● Analýza a průzkum trhu
● Strategie značky
● Komunikační strategie včetně komunikačního a media plánu
● Obsahová strategie
● Obchodní strategie

Co tím získáte

 • Odlišení se od konkurence
 • Znalost trendů na trhu a jejich dalšího vývoje
 • Identifikace tržního potenciálu – jaké skýtá příležitosti a rizika
 • Koncepční a komplexní uchopení značky
 • Konzistentní komunikaci, která zaujme a bude mít dopad
 • Pochopení cílové skupiny – co potřebuje, jaké je její nákupní chování, jak ji zaujmout
 • Získání nových zákazníků
 • Plnění obchodních cílů díky jasnému plánu směřování značky

Branding & design

Pozná vás zákazník?

Funkční design odráží osobnost a klíčové hodnoty značky, zaujme, je lehce zapamatovatelný a nezaměnitelný s čímkoliv dalším.

Představuje vizuální identitu značky, která je pro spotřebitele nejrychleji a nejjednodušeji čitelná.

Branding & design

S čím vám pomůžeme

● Logo & vizuální identita
● Packaging
● Tištěné materiály
● POS/POP materiály
● Online formáty (bannery atd.)
● 3D grafika
● Animace a videoprodukce
● Ilustrace
● Tisková produkce

Co tím získáte

 • Poutavou a funkční vizuální prezentaci značky
 • Odlišení se od konkurence
 • Jednoznačnou rozpoznatelnost značky
 • Ucelenou, strategickou a jedinečnou vizuální identitu značky – barvy, nosné vizuální prvky a možnosti jejich použití
 • Komplexní přístup – od kreativního návrhu po zajištění tisku/nasazení formátu
 • Rozmanité grafické techniky (ilustrace, animace, 3D grafika atd.)
 • Kompletní rozpracování do všech formátů, které pro konkrétní značku/produkt dávají smysl
 • Získání nových zákazníků
 • Plnění obchodních cílů

Reklama

3 vteřiny – zvládnete zaujmout zákazníka?

Právě tolik času věnuje průměrně zákazník reklamě. Ta je prostředek k naplnění požadovaného cíle. Měla by být proto především funkční. Musí zaujmout, sdělit klíčovou informaci, vyvolat požadovanou akci.

Reklama zaměřená na výsledek má velký přínos při minimálních investicích.

Reklama

S čím vám pomůžeme

● Audit a analýza efektivity stávajících kampaní
● Nákup médií
● On-line kampaně (PPC reklama, reklama na sociálních sítích, zbožové srovnávače)
● E-mailing
● Outdoorové kampaně (OOH)
● Reklama v místě prodeje
● Eventy
● PR

Co tím získáte

 • Komplexní přístup – od analýzy formy, obsahu a zacílení reklamy pro dosažení maximální efektivity přes textaci a kreativní provedení až po nákup médií a vyhodnocení kampaně
 • Strategickou a efektivní komunikaci
 • Získání nových zákazníků
 • Nárůst tržeb
 • Dosažení obchodních cílů
 • Budování vztahu se zákazníky, získání jejich důvěry
 • Ukotvení značky/produktu v myslích spotřebitelů, budování image značky

Retail a Trade marketing

Jste tam, kde je váš zákazník?

Umění efektivně oslovit zákazníka v klíčových okamžicích nákupního rozhodování odlišuje úspěšné značky od neúspěšných.

Primární je pochopit tento rozhodovací proces a dle toho volit prostředky, které upoutají zákazníkovu pozornost a povedou ke konečnému provedení akce, tj. nákupu.

Retail a Trade marketing

S čím vám pomůžeme

● Analýza stávajícího řešení
● Vytvoření konceptu pro maloobchod
● Vypracování zákaznické cesty
● Design interiéru a exteriéru prodejny/stánku
● Vývoj prototypů
● Merchandising

Co tím získáte

 • Oslovení správné cílové skupiny
 • Konkurenční výhodu díky lepšímu zážitku zákazníka
 • Originální aplikace a kreativní nápady
 • Vizualizace a 3D grafika
 • Komplexní a strategický přístup – od analýzy nákupního chování až po dohled nad realizací návrhů
 • Návrh smysluplného merchandisingu
 • Možnost spolupráce s TESLA lighting – profesionálně řešené osvětlení dané prodejny, vč. 3D návrhu
 • Síť prověřených dodavatelů
 • Zkušenosti v jednání přímo s řetězci

Tvorba webů
a e-shopů

Svět je v on-linu, jste tam i vy?

V dnešní době velká část spotřebitelů získává informace a nakupuje on-line.

Moderní a uživatelsky přívětivý web, na který se zákazník rád vrací, je proto pro prezentaci značky klíčový. Umožňuje komunikovat se zákazníkem, pomáhá mu v rozhodovacím procesu při nákupu a je to nezbytný nástroj pro realizaci výkonnostních kampaní (PPC atd.).

Tvorba webů a e-shopů

S čím vám pomůžeme

● Komplexní audit webu
● Analýza klíčových slov & optimalizace pro SEO
● Redesign webu
● Správa webových stránek a e-shopů
● Tvorba webu nebo e-shopu od A do Z

Co tím získáte

 • Efektivní nástroj pro prezentaci značky a prodej produktů / služby
 • Konkurenční výhodu díky lepší zákaznické zkušenosti
 • Oslovení nových zákazníků
 • Prostředek pro komunikaci se spotřebiteli
 • Lepší pozici ve vyhledávačích
 • Možnost realizace výkonnostních on-line kampaní
 • Budování vztahu se zákazníky, loajality a návratnosti
 • Nárůst tržeb
 • Realizaci za výhodné ceny

Správa sociálních sítí

3 hodiny denně, kolik si ukousnete vy?

Průměrný Čech tráví na sociálních sítích 3 hodiny denně a konzumuje tam enormní množství obsahu. Díky možnosti přímé interakce s uživateli jsou sociální sítě vhodným nástrojem pro budování komunity a pevného vztahu se zákazníky.

Při trefně zvoleném obsahu se jedná o efektivní formu prezentace značky, navíc díky přesnému cílení a organickému šíření s vynaložením minimálních nákladů.

Správa sociálních sítí

S čím vám pomůžeme

● Audit komunikace na sociálních sítích
● Založení & správa profilů
● Návrh komunikačního plánu
● Tvorba obsahu (copywriting, kreativa)
● Spolupráce s influencery
● Community management

Co tím získáte

 • Budování vztahu se zákazníky a vytvoření loajální komunity
 • Ukotvení značky/produktu v myslích spotřebitelů a získání důvěry
 • Možnost přesného cílení komunikace dle zákaznických skupin
 • Přímou zpětnou vazbu od spotřebitelů
 • Kreativní obsah pro prezentaci značky, který zaujme a bude se spontánně šířit
 • Znalost moderních trendů a jejich předpokládaného vývoje
 • Pravidelné vyhodnocování efektivity komunikace a návrhy optimalizace
 • Flexibilní služby – od konzultace po kompletní správu a kampaně

Kontaktujte nás